Rychlost

Raketově rychlý

CS-Cart si je vědom, že rychlost Vašeho systému je zásadní. A není si to vědom jen CS-Cart, ale i Google, který bere rychlost načítání stránek jako jednou s hlavních veličin pro kvalitní SEO. Bylo tedy vyvynuto značné úsilí a od verze 4.0 je CS-Cart opravdu raketově rychlí a vylepšení rychlosti systému je předmětem každé další verze.

 


 

Optimalizace na straně prohlížeče

Postupné načítání obrázků (Lazy loading)

Obrázky produktů v kategoriích jsou načítány až v okamžiku, kdy uživatel na ně "nascrolluje". Přínosem je tak rychléjší načtení stránky a odlehčení zátěži serveru.

 

Odložené načtení JS 

Je důležité, aby příchozí stránka byla načtena co nejdříve a zákazník na první pohled viděl její obsah. Proto podpůrný kód, který není na pro vzhled nezbytný, se načítá až nakonec.

Komprese HTML, CSS, JS

Když příjde návštěvník na stránky, server mu do jeho prohlížeče začne posílat data. Aby počet přenášených dat bylo co nejménší, jsou data na serveru komprimovány. Množství přenesených dat je důležité nejen pro rychlost načítání stránek, ale také např. pro mobilní připojení.

 


  

Optimalizace na straně serveru

Built-In Cache

Integrovaný systém catchování ukládá data šablon a  SQL databáze do mezipaměti serveru. Výpočet dat je tedy proveden jednou. Jsou-li data žádána po druhé, výpočet se neprovádí a data jsou načítána z mezipaměti.

xCache, Redis, APCu

CS-Cart podporuje catchovací technologie xCache, Redis, and APCu.

OpCache

OpCache zrychluje PHP skrypty tak, že je ve zkompilované podobě uloží do paměti. Při opětovném volání PHP skryptů již nedochází ke kompilaci, ale skrypty jsou vykonány ze zkompilovaného kódu v mezipaměti.